1Vesta Agri za otpadne vode
vesta agri - za - odpadne vode

Na osnovu izvršenih ispitivanja dostavljenog uzorka sredstva za brzu razgradnju organskih supstanci i efikasnog sprečavanja stvaranja neprijatnog mirisa u otpadnim vodama pod nazivom "VESTA AGRI" za otpadne vode, prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (član 2. Sl.list SFRJ 18/91) i prema proizvođačkoj specifikaciji, distributera WEST CHEMIE BGD d.o.o. Beograd, može se konstatovati da se radi o proizvodu koji je namenski optimizovana enzimatsko-bakterijska smeša odabranih enzima (proteaza, amilaza, lipaza i celulaza) i smeše bakterija na neutralnom nosaču. Proizvod je bezbedan i netoksičan za upotrebu, ne sadrži patogene bakterije, funkcionalan i pogodan za manipuaciju. Prilikom primene ovog proizvoda, nema štetnih reakcija ni proizvoda razgradnje koji mogu da na bilo koji način utiču na životnu sredinu. Takođe, nema opasnosti po ljude koji rukuju sa ovim proizvodom s obzirom na sastav i način manipulacije. Kako proizvod VESTA AGRI u potpunosti odgovara svim relevantnim zahtevima Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (Sl.list SFRJ 18/91), može se staviti u promet bez negativnog uticaja na životnu sredinu, bezbednost i zdravlje ljudi koji rukuju sa njim.

Stručno mišljenje Tehnološkog Metalurškog fakulteta beograd

UPOTREBA: 5-10 gr koncetrata na m³ vode.