1Double Barrel
double barrel

Koncetrovano, antikorozivno alkalno sredstvo za odmašćivanje jakin masnoća u radionicama, mašinama, opremi, motoru, mosnoća od hidrauličkih ulja sa ugrađenim inhibitorom da može da odmasti a da ne ošteti opremu. Koristi se u toploj i hladnoj vodi , ručnim ili mašinskim putem. Biorazgradiv i poželjno ga je sipati u odvodne slivnike jer ima funkciju razgradnje. Koristi se na površine koje podnose tretiranje vodom.

UPOTREBA: 1 - 30 l vode.

2Vesta Power
vesta power

Biorazgradiv koncetrovani alkalni čistač, efikasan i u toploj i u hladnoj vodi.

UPOTREBA : 1 : 30, 50 l vode

3TY Ion R 40
ty ion r 40

Sredstvo za uklanjanje ljuske kamenca unutrašnjih sistema, održavanje velikih rezervoara i bojlera. Sastoji se od suve kiseline i inhibitora, indikatora stanja i sprečava uništavanje čelika, legure bakra, aluminijuma tokom procesa čišćenja. Voda može biti hladna, ali učinak je 10 puta brži ako je tempratura vode viša od 60-70C°.

UPOTREBA: 5-6 kg na 100 l vode do maksimalne temperature 60-70C°

Napomena: Sredstvo ne bi trebalo da bude ostavljeno u bojlerima duže od 8h.

4F.O.E 32
foe 32

Katalizator sagorevanja F.O.E. 32 povećava efikasnot sagorevanja čime smanjuje na minimum naslage ugljenika i čine vrhove žižka čistim što povećava efikasnost sagorevanja.

Prednosti:

  • 1. Uštede u gorivu 5 - 8% u zavisnosti od kvaliteta
  • 2. Smanjuje sumpor u gasovima
  • 3. Smanjuje sadržaj ugljenmonoksida jer vodi reakciju ugljenika do kraja
  • 4. Odstranjuje garež na gorionicima
  • 5. Smanjuje tačku paljenja mazuta
  • 6. Smanjuje potrebu suvišnog mazuta do 15%
  • 7. Redovnim korišćenjem prestaje potreba za čišćenjem rezervoara osim odstranjivanja peska
  • 8. Razbija organske čvrste čestice
  • 9. Raspršuje vodu koja kasnije izgara
Upotreba: 5 l na 25 - 30 t mazuta

5SORBIN Type III R
ty ion - stocarstvo

Vezivno sredstvo za kiseline, osnovne/alkalne materije (lužine), za zapaljive, vodene i polarne tečnosti.

SORBIN je jedinstveni upijajući materijal za uklanjanje ulja, goriva i lubrikanata, zapaljive, eksplozivne, toksične, hemijske aktivne supstance (kiseline, alkale) i ostalih zagađujućih materija na čvrstim površinama.

6OEL KLEEN 1500 All type weather
all weather 1500

SREDSTVO ZA UPIJANJE PROSUTIH NAFTNIH DERIVATA - DEKOMNTAMINACIJA

Proizvod je na bazi poliuretanske pene i može se koristiti kako na tvrdim suvim, tako i na mokrim površinama. Efekat upijanja derivata ne umanjuje vlaga, što znači da je upijanje na vlažnim površinama poptuno efikasno. Upijanje je trenutno po nanošenju. Sredstvo nije zapaljivo, nije otrovno i nije kancerogeno. Nakon završenog procesa, sredstvo se može bez bojazni spaliti u nekom energetskom pogonu.

Pakovanje: Vreća 20 kg. Kontejner 1000 l.